คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี      กีฬาเด่น      เน้นวินัย     ใฝ่คุณธรรม      รักษ์สิ่งแวดล้อม

thzh-CNen
วันงดสูบบุหรี่โลก
การรณรงค์ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเผยแผ่ความรู้สู่ชมชน
งานถนนสายอาชีพ
งานเปิดงานถนนสายอาชีพของนักเรียน
งานโครงการวิทยาศาสตร์
งานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัทยมศึกษาตอนปลาย
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

LINE_ALBUM_2022.7.7_220909.jpg

นายนริศ ไชยแก้ว

Mr.Narit Chaikaew

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

(บ้านวังกะ)

School Director

--------------------------------

 

ติดต่อภายใน

 • ผู้อำนวยการ : 081-942-4062
 • ฝ่ายธุรการ : 034-595-062

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 24 กันยายน 2564 16:03

การเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ของโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีท่านรองผู้อำนวยการรุ่งนภา สังขวิภาส ท่านรองอรนุช ลิ้มวิลัย ท่านรองสุชาติ ครุฑสุวรรณ...

 KanchanaburiEducationSandbox

นวัฒกรรมโรงเรียนอนบาลสังขละบรี

Login Form

เกี่ยวกับโรงเรียน

 • ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 • คณะผู้บริหาร
 • ข้อมูลบุคลลากรฯ
 • ข้อมูลวิชาการ
 • ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ข้อมูลงบประมาณ
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลอาคารสถานที่
 • ข้อมูลกิจกรรม

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

Facebook

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

link 2

link 3

link 4

link 6

link 8

link 9

ผู้เข้าชม

มี 123 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี